Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 21 marca 2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).

Prof. Krystian Heffner oraz prof. Stanisław Koziarski wygłoszą referat pt. Opole – różne perspektywy przestrzeni miasta.

Wykład połączony będzie z prezentacją 80. tomu „Studiów Śląskich” pt. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych, dedykowanego prof. Kazimierzowi Szczygielskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.

Więcej informacji.