Rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu na Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce śląskiej

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 13 marca 2018 r. zostały przyznane nagrody i wyróżnienia XXVII edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymała:

mgr Anna Gibińska za pracę: Obrazy codzienności w relacjach autobiograficznych mieszkańców Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: prof. zw. dr hab. Halina Rusek.

Drugą nagrodę Kapituła postanowiła przyznać:

mgr. Michałowi Guzowi za pracę: Klub piłkarski Śląsk Wrocław (1947–1989), Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia.

Otrzymali je:

mgr Łukasz Fiedeń za pracę: Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr Robert Guzik.

mgr Dominika Szymanek za pracę: Moda na ulicach Górnego Śląska w końcu XIX w. i w wieku XX. Na przykładzie Katowic i Gliwic, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Aleksandra Kunce.

mgr Aleksandra Wróblewska za pracę: Życie i twórczość Samuela Beslera w kontekście przemian społeczno-religijnych Wrocławia na przełomie XVI i XVII wieku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 28.03.2018 r. o godz. 11.00.