Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce śląskiej pragnie poinformować, że termin nadsyłania prac magisterskich na XXII edycję konkursu upływa dnia 28.02.2013r.
Kapituła informuje jednocześnie, że w konkursie mogą wziąć udział tylko prace magisterskie obronione w roku 2012. Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów.

Zwycięzca otrzyma gratyfikację finansową w wysokości 3000 zł brutto.

Prace można nadsyłać do Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu (ul. Piastowska 17, 45-082 Opole) do dnia 28.02.2013r.
Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje:
imię i nazwisko autora
datę i miejsce jego urodzenia
dokładny adres zamieszkania
miejsce pracy.

Sekretarz Kapituły
Nagrody im. J. i W. Wawrzynków
dr Maciej Borkowski