Redakcja “Studiów Śląskich” pragnie poinformować, że do dnia
31 stycznia 2013 r. zbiera materiały do tomu 72 czasopisma. Jednocześnie chcielibyśmy powiadomić osoby zainteresowane publikacją tekstów w naszym periodyku, że zgodnie z decyzją Komitetu Redakcyjnego planujemy w 2013 r. publikację kolejnego, 73 tomu “Studiów Śląskich”. Na propozycje tekstów oczekujemy do 31 maja 2013 r.

Tom 72 powinien się ukazać w lipcu 2013 roku, a tom 73 w grudniu tego roku. Wszelkie informacje o zasadach publikowania tekstów oraz procedurze recenzyjnej w “Studiach Śląskich” znajdują się tutaj.