Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu realizuje projekt pt.:
“Digitalizacja czasopisma Studia Śląskie T. 1-70 wydawanego przez Instytut Śląski w Opolu w latach 1958-2011″

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej IxP 0338 2012 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr 32/IxP/dem/2012 z dnia 05.09.2012 r.


Dowiedz się więcej na temat Studiów Śląskich.