Zakład Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych
zorganizował 5 grudnia 2012 r. otwartą konferencję naukową pt.
POLITYKA PAŃSTW NARODOWYCH WOBEC JĘZYKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU W XIX i XX WIEKU

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.