Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach otwartych zebrań naukowych
ŚRODY w INSTYTUCIE ŚLĄSKIM:

20 lutego 2013 r., godz. 17.00
dr hab. JOLANTA KWIATEK, prof.UO
Szkoła pruska (na Śląsku w XIX i XX w.)