Zapraszamy do nabycia i lektury dwóch najnowszych pozycji z serii “Encyklopedia wiedzy o Śląsku”:

Pierwsza z publikacji to zebrane w jeden tom liczne teksty prof. Michała Lisa, które ukazały się na przestrzeni wielu lat, a które składają się na swoistą historię tytułowego “oswajania” Śląska jako regionalnej ojczyzny przez Autora.

Słownik ks. prof. Andrzeja Hanicha zawiera natomiast “nie tylko setki nazw miejscowości, osiedli, przysiółków i parafii, używanych w różnych czasach, ale dodatkowo szeroko wyjaśnia tło historyczne zmian zachodzących w tych parafiach i miejscowościach na przestrzeni dziejów” – jak wyjaśnia Autor w artykule Bolesława Bezega w Nowej Trybunie Opolskiej.

Obie publikacje dostępne są już w naszej księgarni online.