Logo Śród w Instytucie ŚląskimZapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się wyłącznie online, 23 lutego 2022 r., o godz. 14.00 na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu) oraz stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu).

Wykład pt. Powstania śląskie w pracach Instytutu Śląskiego wygłosi prof. Michał Lis.

Informacje o prelegencie:

Prof. dr hab. Michał Lis
Od 1969 r. związany z Instytutem Śląskim w Opolu. Badacz dziejów Górnego Śląska w XX W. Autor syntetycznych opracowań dziejów Górnego Śląska: Górny Śląsk. Zarys dziejów do I wojny światowej, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX w. jak również takich prac jak: Odbudowa podstaw gospodarki Śląska Opolskiego na przykładzie przemysłu (1945–1949), Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922–1939), Polska ludność rodzima na Śląsku po II wojnie światowej. (Polityczno-społeczne uwarunkowania integracji). Próba syntezy; Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej (1945–1993), Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014. Członek ścisłego zespołu redakcyjnego, który przygotował monumentalne wydawnictwo Encyklopedia Powstań Śląskich. Autor zamieszczonych tam 113 haseł i zestawień statystycznych. Łącznie dorobek publikacyjny Profesora Michała Lisa wynosi (nie licząc artykułów i recenzji prasowych) blisko 700 pozycji, w tym kilkanaście zwartych oraz około 70 redagowanych i współredagowanych.