Z żalem informujemy o śmierci

profesora Zygmunta Woźniczki

– historyka, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, związanego z Uniwersytetem Śląskim, Polską Akademią Nauk i wieloma innymi instytucjami naukowymi badacza historii i kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz polskiego podziemia niepodległościowego po 1945.