Już dziś zapraszamy na organizowane online przez Opolski Festiwal Nauki. Czwartkowe spotkanie z nauką pt. “Od słowa do Słownika gwar śląskich”.

O godzinie 19.00 na stronie facebookowej OFN dr Agata Haas oraz dr Marzena Muszyńska z Instytutu Śląskiego przybliżą nam tajniki gwary śląskiej.

Jak informuje OFN: “Słowa, które wypowiadamy tworzą nasz język, a zasób słownictwa, mowa, którą się posługujemy stanowią o naszym indywidualnym idiolekcie. Każdy z nas posiada jedyny i niepowtarzalny idiolekt. Również region jakim jest Śląsk, charakteryzuje się odmianą języka, która odznacza się swoistymi cechami fonetycznymi, gramatycznymi czy właśnie leksykalnymi.
Językoznawcy z Instytutu Śląskiego, od wielu już lat, starają się utrwalić i ocalić od zapomnienia słownictwo charakterystyczne dla całego Śląska. Dzięki staraniom wielu pokoleń odpowiednio przygotowanych badaczy udało się zgromadzić bardzo bogaty zasób śląskiej leksyki gwarowej. Słownik gwar śląskich jako wielotomowy leksykon notuje i opisuje ogromną ilość poszczególnych wyrazów charakterystycznych dla gwar śląskich, a odmiennych od wyrazów ogólnopolskich, czy też innych gwar występujących w języku polskim.”

O wszystkich tych gwarowych zawiłościach i o procesie powstawania słownika opowiedzą na dzisiejszym spotkaniu z nauką nasze językoznawczynie. Zapraszamy!

___

Zobacz też: