Wystawa „Odzyskane – Zagospodarowane – Zdemitologizowane. Miejsca i ludzie Ziem Zachodnich i Północnych 1945–2020” została przygotowana przez Instytut Zachodni w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych – Muzeum w wielu miejscach.

Jej wernisaż w Opolu odbył się 21 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II. Wystawę otworzyli dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Elżbieta Kampa oraz dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu.

Publiczność, która przybyła na spotkanie miała okazję oprócz obejrzenia wystawy wysłuchać referatu wprowadzającego dr. hab. Piotra Pałysa, prof. IŚ, o historii Ziem Zachodnich i Północnych oraz działalności Instytutu Zachodniego. Profesor Piotr Pałys przestawił również zebranym postać profesora Zygmunta Wojciechowskiego.

Wystawę można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu do końca września br.