17 września br. odbyła się w Opolu uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Katedrze Opolskiej. Następnie kompania honorowa 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, weterani, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta przemaszerowali pod opolski Ratusz, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po przeczytaniu przez wojewodę opolskiego Sławomira Kłosowskiego listów od marszałek Sejmu Elżbiet Witek i premiera RP Mateusza Morawieckiego głos zabrał Walenty Oliwa, prezes Oddziału Opolskiego Związku Sybiraków.

Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie na część poległych i pomordowanych na Wschodzie oddanej przez kompanię honorową, pod tablicą upamiętniającą ofiary deportacji złożono wieńce i kwiaty. Instytut Śląski reprezentowała Leokadia Drożdż, kierownik Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska.

Dnia 18 września br. na „Polanie Śmierci” pod Starym Grodkowem uczczono pamięć podkomendnych mjr. Henryka Flamego. Po mszy świętej polowej odbyła się dalsza część uroczystości podczas której wojewoda opolski Sławomir Kłosowski odczytał list napisany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek oraz złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Pozostali uczestnicy spotkania również złożyli wieńce i kwiaty.

Z kolei 27 wrześni 2021 r. miała miejsce 82. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W Opolu uroczystości na osiedlu Armii Krajowej rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, wojewoda opolski przeczytał list od premiera RP Mateusza Morawieckiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA. Na koniec uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem.

W obu uroczystościach wziął udział dr Bartosz Kuświk – Dyrektor Instytutu Śląskiego.