Dnia 25 września 2021 r. w Filharmonii Opolskiej odbył się Jubileusz 30-lecia Nagrody im. Jana i  Wojciecha Wawrzynków. Początki Nagrody sięgają roku 1991. Wtedy to z inicjatywy rodziny Wawrzynków, ustanowiony został fundusz Nagrody im. Wojciecha Wawrzynka za najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce śląskiej. W roku 2006 dokonano zmiany nazwy nagrody na „Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków”, honorując w ten sposób dwóch braci zasłużonych dla przedwojennego ruchu polskiego na Górnym Śląsku. Od roku 2013 Nagroda objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

W czasie trzydziestu zakończonych edycji Nagrody, spośród zgłoszonych do niej kandydatów, Kapituła przyznała 36 nagród prac absolwentom następujących uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Wśród przyznanych przez Kapitułę 51 wyróżnień, poza absolwentami wymienionych uczelni, znaleźli się autorzy prac powstałych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Śląskim w Opawie, Uniwersytecie w Hanowerze.

Uroczystą galę poprowadziła Leokadia Drożdż, sekretarz Kapituły Nagrody. Laudację wygłosił dr Bartosz Kuświk – Dyrektor Instytutu Śląskiego, w której przytoczył historię Nagrody oraz sylwetki jej patronów: braci Jana i Wojciecha Wawrzynków. Dr Bartosz Kuświk przeczytał również list od ministra Jarosława Sellina, w którym gratulował serdecznie wszystkim laureatom Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków oraz Magdalenie Dybowskiej-Wawrzynek i Jackowi Wawrzynkowi za otrzymaną odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie Jackowi Wawrzynkowi wręczyła poseł Violetta Porowska. List gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły przekazała Agnieszka Kamińska – dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO.

Następnie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień XXIX i XXX edycji konkursu oraz specjalnej nagrody jubileuszowej. Laureatem obu edycji został Adam Szczepaniec, który ukończył historię (2019 r.) i historię sztuki (2020 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków postanawiała przyznać w XXIX edycji konkursu główną nagrodę Adamowi Szczepańcowi za pracę: Dwór książąt legnickich w latach 1547–1596 na podstawie dzieł Hansa von Schweinichena, źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Promotorem pracy jest dr hab. Adam Perłakowski.

Kapituła w tej edycji postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia. Otrzymali je:

– Kamil Kołodziej, za pracę Relacja społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze województwa śląskiego w latach 1922-1939, obronioną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, promotorem pracy jest dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz.

Aleksandra Matczyńska, za pracę Drewniane chrzcielnice z lat 1580-1660 na Śląsku, obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim, promotorem pracy jest prof. dr hab. Jan Harasimowicz.

– Ewelina Szendzielorz, za pracę Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim, promotorem pracy jest prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech.

W kolejnej XXX edycji konkursu Kapituła postanowiła przyznać główną nagrodę  Adamowi Szczepańcowi, za pracę pt. Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do  badań nad architekturą śląską początku XVIII wieku, obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim, promotorem pracy jest prof. dr hab. Piotr Krasny.

W tej edycji Kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienie, które otrzymała Weronika Mateuszuk za pracę Księżna Katarzyna opolska (ok. 1367-1420), Pani na Kożuchowie i Zielonej Górze, obronioną na Uniwersytecie Opolskim, promotorem pracy jest prof. dr hab. Anna Pobóg- Lenartowicz.

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. Kapituła postanowiła przyznać specjalną, jubileuszową nagrodę spośród wszystkich 36 prac, które były nagrodzone w latach 1991–2021. Otrzymała ją Violetta Rezler-Wasielewska za pracę Z dziejów rodu Gomołów, obronioną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, promotorem pracy był prof. dr hab. Wiesław Lesiuk. Co ważne Violetta Rezler-Wasielewska jest laureatką pierwszej nagrody tego konkursu.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli: przewodniczący Kapituły Jacek Wawrzynek, Agnieszka Kamińska – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego.

Pamiątkowe statuetki otrzymali również prof. dr hab. Michał Lis, który od 30 lat zasiada w Kapitule Nagrody oraz prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, promotor czterech prac nagrodzonych i ośmiu wyróżnionych.

Po wręczeniu nagród odbył się koncert przygotowany przez Zespół „Work in Progress” z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, którym kieruje pan Damian Kaźmierczak.

W holu Filharmonii Opolskiej można było obejrzeć wystawę, którą Leokadia Drożdż przygotowała w ramach jubileuszu 30-lecia Nagrody. Zatytułowana jest Śląska Nagroda Braci Wawrzynków w Instytucie Śląskim. Na planszach w skrócie przedstawiono najważniejsze momenty tej nagrody oraz jej patronów – Braci Jana i Wojciecha Wawrzynków z rodzinami.

Serdecznie wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Do pobrania: wystawa towarzysząca uroczystości (PDF)