Styl-i-jakosc-zycia-okladkaPo wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się w formie hybrydowej, 13 października 2021 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na kanale YouTube Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu) i na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu).

Wykład pt. Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej wygłosi prof. dr hab. Zenon Jasiński.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie członków opolskiego środowiska Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

Zenon JASIŃSKI prof. zw. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Opolskiego, obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, w której w latach 1998–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego. Doktorat uzyskał w 1978 r., stopień doktora habilitowanego w 1990 r., tytuł profesora w 2007 r. W latach 1982–1984 i 1987–1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a w latach 1995–2016 był dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Katedry Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej. Badacz historii oświaty i kultury, edukacji międzykulturowej oraz problemów funkcjonowania systemów edukacyjnych. Autor m.in. publikacji: Śląski kogel-mogel (1981); Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920–1938) (1990); Mały leksykon nadolziański (1990); Polscy uchodźcy i polskie szkoły w Czechach i na Morawach w czasie I wojny światowej (1995) – drugi autor Kazimierz Rędziński; Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw (2006); Kronika szkolna jako źródło do dziejów edukacji (przykład Zębowic) (2013) – drugi autor Frank Tosch; kierownik projektu i współredaktor publikacji Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej , t. 1–5 (2012 – 2018) – drugi redaktor Bogdan Cimała. W latach 1990–2010 członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią Polskiej Akademii Nauk. Członek kilku towarzystw naukowych i rad redakcyjnych czasopism. Wiceprzewodniczący Zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 2019-2020 kierował projektem: Jakość i styl życia a tożsamość i plany życiowe na mieszkańców pogranicza  polsko-czeskim po wstąpieniu Polski i Czech do UE w WSZiA w Opolu., wyniki  którego zostały opublikowane w tomie: Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (red.) Z. Jasiński, Z. Nowak, Petrus Kraków 2020,

Redaktor lub współredaktor ponad 60 książek, autor ponad 400 tekstów naukowych. Wypromował 18 doktorów.