W ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych” Instytut Śląski podpisał trójstronne porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wsi Bogacica „Bogatalanta” oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, dotyczące objęcia izby pamięci „Chałpka Starzików” w Bogacicy opieką patronacką.
Z ramienia Instytutu Śląskiego w spotkaniu udział wzięła Leokadia Drożdż, kierownik Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska, która w projekcie pełni rolę koordynatora regionalnego dla Śląska Opolskiego, Joanna Siek – wsparcie koordynatora, Urszula Jurczyk – Prezes Stowarzyszenia, Teresa Bursy i Elżbieta Bursy, opiekujące się „Chałpką Starzików” oraz Marcin Musiał i Jan Zagwojski z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
Izba umieszczona jest w ponad 100-letnim domu. Zebrane artefakty można obejrzeć w pięciu izbach: kuchni, komórki – w której znajdują się eksponaty z PRL-u, sypialni, pokoju gościnnego oraz sieni. Można tam zobaczyć: meble, sprzęty gospodarstwa domowego, książki, stroje, obrazy świeckie i religijne, instrumenty muzyczne, lalki, monety, porcelanę, szkło i wiele innych cennych przedmiotów. Izbę otwarto w 2017 r. i z wielkim zaangażowaniem prowadzą ją Elżbieta Bursy i Teresa Bursy.
Instytut Śląski będzie wspierał „Chałpkę Starzików” w Bogacicy w działaniach merytorycznych i technicznych, dotyczących zabezpieczania zbiorów i promocji izby.