Z żalem informujemy, że 12 grudnia 2022 r. po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł dr hab. Zbigniew Wawer prof. ucz., dyrektor Łazienek Królewskich.
Zbigniew Wawer był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, muzealnikiem i historykiem wojskowości oraz członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczony w 2015 roku Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.