W ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych” Instytut Śląski podpisał trójstronne porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, dotyczące objęcia Śląskiej Izby Pamięci w Otmicach opieką patronacką.
Z ramienia Instytutu Śląskiego w spotkaniu udział wzięła Leokadia Drożdż, kierownik Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska, która w projekcie pełni rolę koordynatora regionalnego dla Śląska Opolskiego, Joanna Siek – wsparcie koordynatora oraz Jolanta Lamm – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach.
Śląska Izba Pamięci powstała w Szkole Podstawowej w Otmicach. Jest efektem pracy uczniów z roczników 1989–1997 oraz nauczycielki języka polskiego – Jolanty Lamm. Zaczęło się od skromnej wystawy fotografii i starych przedmiotów w klasie j. polskiego. Następnie w 1996 r. uczniowie klasy VIII wybrali się na wycieczkę do Żyrowej, gdzie zwiedzili szkolną izbę regionalną. W październiku tegoż roku rozpoczęto lokalną akcję „Zbieramy starocie”, w wyniku której zebrano bardzo dużo cennych, starych przedmiotów, mebli, dokumentów. Prace porządkowania i naprawiania eksponatów trwały kilka miesięcy. W tym czasie uczniowie spotykali się z seniorami z Otmic, słuchali opowieści o dawnym życiu, historii przedmiotów i objaśnień ich przeznaczenia. Zebrane artefakty wyeksponowano w dwóch salach szkolnych: jedna przedstawia tradycyjną izbę śląską z początków XX w. (kuchnia, elementy pokoju gościnnego, sypialni), w drugiej zgromadzono przedmioty, dokumenty, zdjęcia związane z pracą i życiem codziennym mieszkańców Otmic i okolic. Uroczystość otwarcia izby miała miejsce w czerwcu 1997 r.
Instytut Śląski będzie wspierał Śląską Izbę Pamięci w Otmicach w działaniach merytorycznych i technicznych, dotyczących zabezpieczania zbiorów i promocji izby.

(fot. J.Siek)