„Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”

Jest to projekt realizowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia we współpracy z Instytutem Śląskim w ramach konsorcjum z innymi instytucjami tworzącymi Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które prowadzą Izby Pamięci udaje się ocalić i zachować wiele historycznie cennych przedmiotów i pamiątek na Śląsku Opolskim. Stanowią one świadectwo złożonych dziejów zamieszkiwanych przez nas ziem. Pamiątki gromadzone w lokalnych Izbach Regionalnych są nośnikami pamięci o przeszłości i posiadają nieocenioną wartość źródłową i historyczną, a jako takie powinny podlegać szczególnej ochronie.

Celem tego projektu jest stworzenie bazy danych Izb Regionalnych w Polsce, zabezpieczanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez realizowanie mikroprojektów i wspieranie lokalnych społeczności w działaniach związanych z pamięcią historyczną.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie: www.ocalonedziedzictwa.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” i do odkrywania historii Śląska Opolskiego na nowo.

 

Leokadia Drożdż
Koordynator Regionalny
Śląsk Opolski
leokadia.drozdz@zajezdnia.org