Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce śląskiej

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 5 marca 2020 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia XXIX edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymał:

mgr Adam Szczepaniec, za pracę pt. Dwór książąt legnickich w latach 1547–1596 na podstawie dzieł Hansa von Schweinichena, źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Adam Perłakowski.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia.

Otrzymali je:

mgr Kamil Kołodziej, za pracę Relacja społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze województwa śląskiego w latach 1922–1939, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz.

mgr Aleksandra Matczyńska, za pracę Drewniane chrzcielnice z lat 1580–1660 na Śląsku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz.

mgr Ewelina Szendzielorz, za pracę Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech.

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości w dniu 25.03.2020 r. w siedzibie Instytutu Śląskiego o godz. 11.00.
W związku z epidemią wirusa Covid-19 uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia nagrody i wyróżnień odbędzie się w innym terminie.