W czwartek 5 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, odbył się wernisaż wystawy „Ślązacy dla Niepodległej”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Śląskiego: zastępca dyrektora dr Krzysztof Kleszcz oraz prof. Michał Lis, który opowiedział zgromadzonym uczestnikom o historii Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Wernisaż licznie zgromadził uczniów lokalnych szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.

Prezentacja wystawy „Ślązacy dla Niepodległej” realizowana jest przez Instytut Śląski, we współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury. W lutym gościła ona w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, natomiast w połowie marca zostanie udostępniona w Krapkowickim Domu Kultury.

Serdecznie dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu za współpracę.

(fot. dzięki uprzejmości MBP w Kędzierzynie-Koźlu oraz autorstwa Krzysztofa Marcinkiewicza)