Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu
4 marca 2019 r. zostały przyznane nagrody i wyróżnienia XXVIII edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymała:

 mgr Klara Sakiewicz, za pracę pt. Życie religijne w Festung Breslau, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW.

Drugą nagrodę Kapituła postanowiła przyznać:

mgr Tani Matelovej, za pracę pt. Zaolzie oczyma mediów mniejszości. Analiza wybranych zagadnień historycznych i społecznych dotyczących Śląska Cieszyńskiego na podstawie artykułów „Głosu Ludu” i „Zwrotu”, Uniwersytet Karola w Pradze, promotor: mgr Renata Rusin-Dybalska, Ph.D.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia.

Otrzymali je:

mgr Giulia Kamińska Di Giannantonio, za pracę pt. Tryptyk impresjonistyczny. Trzy medytacje
nad doświadczeniem Śląska
, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Mariusz Jochemczyk;

mgr Agnieszka Kamila Podyma, za pracę pt. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Kluczborku
, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr Iwona Pielesiak;

mgr Jakub Misiak, za pracę pt. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na przykładzie Byczyny, Politechnika Łódzka, promotor: dr inż. arch. Adriana Cieślak.

 

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 13.03.2019 r. o godz. 11.00.

  

 

Leokadia Drożdż

Sekretarz Kapituły