okladka-Na-uboczu.-LamsdorfZapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 15 czerwca 2022 r., o godz. 14.00 w trybie hybrydowym – w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu) i na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu).

Publikację pt. Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919-1921) zaprezentuje jej autor – dr Piotr Stanek.

Informacje o prelegencie:

dr Piotr Stanek

Historyk, kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Sekretarz redakcji „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, periodyku naukowego poświęconego sprawom jenieckim oraz wydarzeniom z lat II wojny światowej. Autor biografii Stefan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna i społeczna, Warszawa 2014, a także prac: Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Opole 2015; Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, Opole 2017; Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941), Opole 2019; Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919–1921), Opole 2021. Redaktor lub współredaktor naukowy kilku innych książek. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących tematyki jenieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz polskiej emigracji politycznej.