Język poezji mistycznej okładkaZapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 27 kwietnia 2022 r., o godz. 14.00 w trybie hybrydowym – w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu) i na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu).

Książkę pt. Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich zaprezentuje jej autorka – dr Agata Haas.

Informacje o prelegentce:

Agata Haas – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik Pracowni Badań Językowych w Zakładzie Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: leksykografia, językoznawstwo historyczne, śląskoznawstwo, stylistyka, starodruki i rękopisy polskojęzyczne (XVII- i XVIII-wieczne)

Autorka monografii „Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich” (2021) oraz autorka haseł w wielotomowym „Słowniku gwar śląskich”, a także wielu artykułów z zakresu polskojęzycznego protestanckiego piśmiennictwa religijnego i okolicznościowego na Śląsku m.in. „Osobliwe modlitwy w Doskonałym kancyonale polskim z 1673 r.” (2021), „Produkty spożywcze, przyprawy i zioła jako ważny element eliksirów i praktyk antydżumowych na przykładzie starodruku „Wierność, Bogu i Cesarzowi, czasu powietrza morowego…” (2021), „O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechach szóstego przykazania Bożego… Adama Gdacjusza” (2020), „Język i styl „Dyszkursu o pijaństwie…” kluczborskiego fararza Adama Gdacjusza” (2020) oraz współredaktor wielu tomów monografii „Colloquium Opole”.