Okładka publikacji "Mniejszość niemiecka w życiu społeczno-politycznym województwa opolskiego po 1989 roku"Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 16 listopada 2022 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.

Spotkanie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Tematem spotkania będzie prezentacja publikacji Mniejszość niemiecka w życiu społeczno-politycznym Województwa Opolskiego po 1989 roku autorstwa Marka Mazurkiewicza.

Dr Marek Mazurkiewicz – politolog, doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, pracownik Katedry Studiów Regionalnych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Zakładu Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego, autor dwóch monografii, siedmiu prac zbiorowych publikowanych w serii Polacy – Czesi – Niemcy. Sąsiedztwo w XXI wieku, kilkudziesięciu artykułów naukowych, ekspertyz i analiz dotyczących  problematyki mechanizmów demokracji na poziomie samorządowym, stosunków polsko-niemieckich, a także mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska. Współrealizator szeregu projektów naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.