Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 11 maja 2022 r., o godz. 14.00 w trybie hybrydowym – w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu) i na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu).

Publikację pt. Słownik nazw miejscowości diecezji opolskiej w XX i XXI wieku zaprezentuje jej autor – ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich.

Informacje o prelegencie:

prof. dr hab. Andrzej Hanich

Historyk, od 2009 r. związany z Instytutem Śląskim. Ukazały się jego autorstwa: Skorowidz nazw miejscowości diecezji opolskiej – polsko-niemiecki i niemiecko-polski / Ortsnamenverzeichnis der Diözese Opole (Oppeln) – polnisch-deutsch und deutsch-polnisch (Opole 1997), Góra św. Anny – centrum pielgrzymkowe Śląska Opolskiego – 1945–1999 (Opole 1999), Radio diecezji opolskiej na tle mediów katolickich w Polsce w latach 1989–2002 (Opole 2002), Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946 (Opole 2008), Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej (Opole 2009) i Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1946 (Opole 2009), Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951), (Opole 2012), Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości (Opole 2010,; Źródła do dziejów Prószkowa/ Quellen zur Geschichte von Proskau (Opole 2012), Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951) (Opole 2012). Autor szeregu artykułów naukowych, promotor prac doktorskich.