Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Środa w Instytucie Śląskim”, które odbędzie się 20 marca, o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.

Tematem najbliższego spotkania będzie pierwszy tom publikacji „Kresowianie na Śląsku po 1945 roku. Leksykon.” Opowiedzą o nim jego redaktorzy: prof. Maria Kalczyńska i dr Krzysztof Kleszcz.

Leksykon jest dziełem zespołu autorskiego. Podejmuje tematykę przez wiele dziesięcioleci spychaną na margines lub wręcz celowo zapominaną – wpływu na powojenne dzieje i kształt współczesnego Śląska przesiedleńców z dawnych kresów II Rzeczpospolitej. W leksykonie znajdują się jednak nie tylko biogramy – zarówno ludzi niezwykle zasłużonych jak i tych, którzy po prostu ciężką pracą tworzyli po 1945 r. śląską rzeczywistość – znalazły się tu także charakterystyki wielu instytucji czy organizacji, które nieraz niemal w całości wyrwane z Kresów Wschodnich zakorzeniły się na śląskiej ziemi, takie jak uczelnie, teatry czy biblioteki i wiele innych. Znajdziemy tu także powojenne losy wielu, nieraz z narażeniem życia, uratowanych od zniszczenia cennych dla polskiej kultury zbiorów czy archiwów, które trafiły wraz z Kresowianami na Śląsk.

Publikację zakupić można pod tym adresem lub stacjonarnie w Księgarni Instytutu Śląskiego.