Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 19 października 2022 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.

Spotkanie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Wykład pt. Demograficzne uwarunkowania rozwoju województwa opolskiego – wybrane zagadnienia wygłoszą prof. Robert Rauziński oraz dr hab. Brygida Solga.

Prof. dr hab. Robert Rauziński – obecnie zatrudniony w Instytucie Śląskim, wcześniej związany zawodowo z Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetem Opolskim. Był członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, obecnie jest członkiem Rządowej Rady Ludnościowej. Kierunkiem naukowym Profesora są problemy demograficzne i polityka społeczna, głównie związane z sytuacją demograficzną Śląska Opolskiego. Kluczowe problemy warsztatu naukowego prof. Roberta Rauzińskiego to: odbudowa biologiczna ludności po 1945 r., zasiedlenie Ziem Zachodnich, poziom wykształcenia ludności, aktywność zawodowa i rynek pracy, integracja społeczna i demograficzna, migracje ludności, kryzys demograficzny.

Dr hab. Brygida Solga – zatrudniona na Politechnice Opolskiej i w Instytucie Śląskim. Kierownik Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy PO oraz Pracowni Badań Społecznych IŚ. Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Kluczowe problemy badawcze to: migracje zagraniczne, rozwój regionalny, przemiany demograficzne, polityka regionalna, strategie rozwoju terytorialnego, rynek pracy, ekonomia międzynarodowa.