Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej 

Redakcja „Studiów Śląskich” pragnie poinformować Czytelników, że ukazał się 82 tom półrocznika pt. Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej.

Półrocznik zachowuje tradycyjną strukturę i w ramach „Studiów” publikujemy sześć tekstów dotyczących prób opanowania i rozbicia przez komunistów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku (Zbigniew Bereszyński, Adam Dziurok), obchodów 1 Maja na Śląsku Opolskim w okresie stalinowskim (Adriana Dawid) oraz próbach przedostania się przez Czechosłowację na Zachód po 1945 r. (Jiří Friedl), postrzeganiu spraw polskich w tym okresie przez emigrację (Krzysztof Tarka) oraz początkach organizacji ziomkowskich w zachodnich Niemczech (Marek Mazurkiewicz).

„Miscellanea i materiały” przynoszą cztery artykuły dotyczące funkcjonowania Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w Opolu (Mariusz Patelski), infiltracji środowisk niepodległościowych na przykładzie ujawnień w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu po drugiej amnestii (Ksawery Jasiak) oraz zjawiska nadawania nowych nazw miejscowościom powiatu nyskiego (Monika Choroś) i prozy „śląskiej” Wojciecha Żukrowskiego (Anna Wzorek).

Poza tym w „Przeglądach” publikujemy wybór recenzji i omówieni, a w „In Memoriam” wspominamy o osobach związanych z Instytutem Śląskim, które odeszły od nas w pierwszym półroczu 2018 r.

Bernard Linek