Stypendium Instytutu Zachodniego na realizację badań naukowych w zakresie historii Polski w latach 1939-1945

Instytut Zachodni w Poznaniu ogłasza kolejny konkurs na stypendium z zakresu historii Polski w latach 1939-1945, a szczególnie z dziejów okupacji niemieckiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić badania naukowe z zakresu historii Polski w okresie II wojny światowej.

Więcej informacji.