W dniu 16 października 2013 r. zawarta została umowa o współpracy naukowej (zrěčenje wo zhromadnym wědomostnym dźěle) pomiędzy PIN-Instytutem Śląskim w Opolu a Instytutem Serbołużyckim (Serbski instytut) w Budziszynie. W imieniu Dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego, dr inż. Katarzyny Widery umowę podpisał p.o. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr Bernard Linek. Stronę serbołużycką reprezentował Dyrektor Instytutu Serbołużyckiego, prof. dr. sc. Dietrich Scholze-Šołta. Umowa ta zawarta została na okres 5 lat i stanowi kontynuację zawartego pomiędzy obu placówkami w 2001 r. „Porozumienia ramowego o współpracy naukowej”. Jej popisanie odnotowane zostało, zarówno, przez lokalne media serbołużyckie, jak i przez Radio Opole. W trakcie pobytu w Budziszynie przedstawiciele PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu przyjęci zostali także w Serbskim Domu przez przewodniczącego Związku Serbów Łużyckich Domowina Dawida Statnika i referenta ds. kultury i kontaktów z zagranicą Clemensa Škodę. Przy tej okazji przewodniczący Statnik wręczył dr Piotrowi Pałysowi honorową odznakę (Čestne znamješko) Domowiny.

[oqeygallery id=36]