Dnia 2 maja br. na Górze św. Anny z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, weteranów i kombatantów, instytucji kultury, organizacji społecznych odbyły się uroczystości związane z 101. rocznicą wybuchu III powstania śląskiego oraz Dnia Flagi. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium św. Anny, następnie pochód przeszedł pod pomnik Czynu Powstańczego, gdzie wojewoda opolski Sławomir Kłosowski odczytał list od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i wspólnym odśpiewaniu hymnu odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości wziął udział przedstawiciel Instytutu Śląskiego Krzysztof Krawczyk wraz z synem Radosławem.

Następnego dnia w Opolu, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, instytucji kultury, organizacji społecznych, młodzieży i mieszkańców miasta odbyły się obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Bohaterom o Polskość Śląska Opolskiego, gdzie zorganizowano główne uroczystości. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, wspólnym odśpiewaniu hymnu oraz okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem. Instytut Śląski reprezentowała Leokadia Drożdż.

 

(fot. L. Drożdż, R. Soroczyński)