Dnia 4 listopada 2022 r. odbył się na Placu Wolności w Opolu wernisaż wystawy pt. “Bohaterowie plebiscytów”, zorganizowanej przez Instytut Śląski, Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Muzeum Zamkowe w Malborku.

Otwarcie wystawy poprzedziło powitanie uczestników przez dr. hab. Piotr Pałysa, prof. IŚ, kierownika Zakładu Badań Śląskoznawczych w Instytucie Śląskim oraz krótki wykład wprowadzający do tematyki plebiscytowej prof. dr. hab. Michała Lisa.

Projekt “Niepodległość, odczytywanie przyszłości bliskiej” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022