PIN – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia oraz Urząd Miasta Opola zapraszają na wystawę „Rówieśnicy Niepodległej”, którą można oglądać na opolskim Rynku w dniach 30.04.–14.05.2019 r.

 

Wystawa „Rówieśnicy Niepodległej” na opolskim Rynku

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie” nagrywa historie życia rówieśników niepodległej Polski. Jego realizację rozpoczęto w 2018 r. i będzie on trwać do 2020 r. Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie w formie audio oraz video stu wywiadów biograficznych ze świadkami historii urodzonymi w 1923 r. i wcześniej. Relacje stulatków nagrywane są metodą historii mówionej, która pozwala na pozyskanie informacji o doświadczeniach ostatniego stulecia w kontekście historii osobistych oraz na tle ważnych wydarzeń w kraju i na świecie.

Zgromadzone w pierwszym etapie projektu źródła historyczne – relacje wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – posłużyły Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” do stworzenia wystawy plenerowej zatytułowanej „Rówieśnicy Niepodległej”, którą mamy okazję oglądać w dniach 30 kwietnia – 14 maja br. na opolskim Rynku. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu jest partnerem Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w tym projekcie i razem z Urzędem Miasta Opola zaprasza do oglądania wystawy, w której historię swojego życia opowiedziały również osoby z województwa opolskiego.

Przypomnienie życiorysów świadków historii pozwoli ukazać wartości i przełomy, które od 1918 roku budowały polską tożsamość narodową. Oprócz wystaw wydrukowane zostanie publikacja popularnonaukowa w ramach Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej oraz naukowe opracowanie wyników projektu.

W ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie” Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu poszukuje osób, które urodziły się w roku 1923 lub wcześniej. Organizatorzy chcą, by podzieliły się one historiami swojego życia, współtworzącymi historię Polski. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są pod adresem swiadekhistorii@zajezdnia.org oraz pod numerem telefonu +48 71 715 96 22. Informacje o osobach, które chcą podzielić się historią swojego życia można również kierować do PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu pod adresem sekretariat@instytutslaski.pl  oraz pod numerem telefonu +48 774536032.