W dniach 17–18 listopada 2022 r. odbyła się jubileuszowa, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Miejski w Zabrzu, katowicki oddział Polskiej Akademii Nauk oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Instytut Śląski reprezentowali podczas Konferencji Dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Kuświk oraz Joanna Siek.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji miało miejsce w Teatrze Nowym w Zabrzu, słowo wstępne do zebranych słuchaczy wygłosił m.in. prof. dr hab. Antoni Barciak, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji. Tematem przewodnim pierwszej części konferencji było „Miasto i Wieś na przestrzeni dziejów w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska”. Wykład inauguracyjny „Miasta śląskie w Kronice Świata Hartmana Schedla” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Iwańczak z Akademii Ignatianum w Krakowie.

Następnie w dyskusji panelowej na temat „Relacje między miastem a wsią na przestrzeni wieków” udział wzięli:  prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, dr Bartosz Kuświk oraz dr Małgorzata Mańka – Szulik, prezydent Zabrza. Pod nieobecność prof. dr hab. Jana Ostrowskiego, w jego imieniu głos w dyskusji odczytał prof. Wojciech Iwańczuk.

W pierwszym dniu konferencji prelegenci skupili się na temacie „Miasto i wieś w Europie Środkowej w średniowieczu”, natomiast drugi dzień poświęcony był dwóm tematom: „Miasto i jego zaplecze” oraz „Polityka władz państwowych wobec miast”.

Autorzy zdjęć: fot. Paweł JaNic Janicki; Joanna Siek