Z dumą informujemy, że 23 listopada 2022 r. pracownica Pracowni Badań Historycznych Instytutu Śląskiego, Agnieszka Misiurska z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt. Budowa państwa polskiego w latach 1918–1922 w optyce francuskiej i brytyjskiej prasy codziennej, pod kierunkiem prof. UO dr. hab. Marka Białokura na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego z dziedziny Historia.

Serdecznie gratulujemy!

Obrona pracy doktorskiej Agnieszki Misiurskiej