Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Stanisława Gajdy – 23 listopada 2022 r. zmarł językoznawca wielkiego formatu, trzykrotny doktor honoris causa, działacz wielu krajowych i zagranicznych gremiów naukowych, uczony integrujący środowisko językoznawcze całej słowiańskiej Europy (założyciel międzynarodowego czasopisma „Stylistyka”, członek komitetów redakcyjnych m.in. „Slavii” z Pragi, „SlavTermu” z Moskwy, czy „Stilu” z Belgradu). Przez długie lata sprawował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i kierownika Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego.

Pozostawił po sobie niezmiernie bogaty dorobek. Dał się zapamiętać jako stały bywalec sąsiadującej z budynkiem Instytutu Śląskiego czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej, w której miał swoje „miejsce na piętrze”. Nad podziw pracowity, zawsze solidny – wspaniały wzór naukowca godny naśladowania.