Redakcja „Studiów Śląskich” pragnie poinformować czytelników i autorów, że w związku z dużym zainteresowaniem autorów powstań śląskich i plebiscytu oba tegoroczne tomy zostaną poświęcone tej problematyce ze wspólnym podtytułem: Zmagania o Śląsk (1918-1922). 

Do zagadnień związanych z polityką historyczną powrócimy w późniejszym czasie.

Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji koncepcji i raportów z realizowanych projektów do 30 września 2019 r.

Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/.