Zapraszamy do księgarni Czytelników poniższego czasopisma, którzy nie zdążyli nabyć tej pozycji tuż po jej opublikowaniu. Jest ponownie dostępna.

Studia Śląskie, tom 83. W poszukiwaniu tożsamości. Grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku