Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili wystawę “Ślązacy dla Niepodległej” w holu Urzędu Wojewódzkiego, szczególnie w dniu jej uroczystego otwarcia 7 września.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez Instytut Śląski we współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego, Archiwum Państwowym w Opolu, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, Instytutem Pamięci Narodowej – Delegaturą w Opolu oraz Siecią Ziem Zachodnich i Północnych.

 

 

 

 

 

Informujemy, że wystawa będzie eksponowana także przez naszych Partnerów, a także że w ramach projektu “Ślązacy dla Niepodległej” odbędą się lekcje. Prosimy śledzić naszą stronę i strony naszych Partnerów, aby poznać harmonogram.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.