prof.W.Wrzes

Nie żyje  Profesor dr hab. Wojciech Wrzesiński, członek honorowy Stowarzyszenia Instytut Śląski.

Z  głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 2 lipca 2013 r., w 79. roku życia zmarł nagle we Wrocławiu związany z Uniwersytetem Wrocławskim, Profesor Wojciech Wrzesiński. Wybitny uczony, historyk postaw narodowych i losów ludności polskiej w Niemczech, w tym także na Śląsku dwudziestolecia międzywojennego, oraz przemian społecznych i narodowych na Śląsku w okresie Polski Ludowej; kształtowania się oraz ewolucji obrazu i stereotypów Niemca w Polsce w XIX i XX w., dziejów polskiej myśli politycznej w XIX i XX w.; dziejów Dolnego Śląska i Wrocławia.

W Zmarłym Instytut Śląski, z którym związany był wieloletnim członkostwem w Stowarzyszeniu oraz współpracą, stracił życzliwego Opolszczyźnie badacza, wychowawcę kilku pokoleń historyków, przyjaciela – doradcę.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy PIN-Instytutu Śląskiego
oraz Kuratorium i Członkowie Stowarzyszenia Instytut Śląski.