Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków informuje, że w dniu 26.06.2013 r. wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w XXII edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymała mgr Patrycja Bień (Uniwersytet Opolski) za pracę „Realizacja praw mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w świetle zapisów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej – Polus, prof. UO.

Wyróżnienia otrzymali :

mgr Piotr Bujak (Uniwersytet Opolski) za pracę „Obchody rocznic powstań śląskich jako element polityki historycznej III RP”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kisielewicz
oraz

mgr Katarzyna Szyszka (Uniwersytet Wrocławski) za pracę „Tradycyjna kultura muzyczna Trójwsi Beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju”, napisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego, prof. UWr.

W imieniu Kapituły Nagrody
Dr Maciej Borkowski
Sekretarz Kapituły

[oqeygallery id=32]