19 czerwca 2013 r. w Sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się konferencja Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności UE: stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego.

Uczestniczyli w niej pracownicy następujący PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu:  dyrektor dr inż. Katarzyna Widera, prof. dr hab. Krystian Heffner oraz dr Brygida Solga.

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska oraz PIN-Instytut Śląski w Opolu. Została objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Debata dotyczyła m.in. wymiany wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, polityki wspierającej ich zrównoważony rozwój oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

[oqeygallery id=33]