Z żalem informujemy, że 4 lipca 2021 r. zmarł w Warszawie prof. dr hab. Janusz Kroszel, dyrektor Instytutu Śląskiego w latach 1982–1991  Portret prof. J. Kroszela. Fot. ze zbiorów Instytutu Śląskiego

Profesor Janusz Kroszel urodził się 1 października 1930 r. w Szamotułach. W czasie II wojny światowej był więziony wraz z rodziną we Wronkach. Po wojnie ukończył liceum ogólnokształcące i studia na Akademii Handlowej w Poznaniu, gdzie w 1954 r. uzyskał tytuł magistra. W następnym roku został skierowany do pracy w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (WKPG) w Opolu. Dzięki jego inicjatywie powstały: Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych, Rada Naukowo-Ekonomiczna przy WKPG oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1973–1980 pełnił funkcję prorektora ds. organizacji i dydaktyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Od 17 maja 1982 do 30 sierpnia 1991 r. był dyrektorem Instytutu Śląskiego Instytutu Naukowo-Badawczego w Opolu. Współorganizował Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, której był pierwszym rektorem.

Zainteresowania naukowe prof. Janusza Kroszela koncentrowały się wokół  problematyki ekonomiki regionalnej, polityki społecznej oraz ekonomicznej. Podejmował badania, które stały się podstawą opracowania kilkudziesięciu artykułów naukowych, zamieszczanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

W Instytucie Śląskim prof. Janusz Kroszel kierował wieloma programami badawczymi, m.in.: „Kształtowanie i wykorzystywanie zasobów wodnych”, „Tworzenie się nowych społeczności regionalnych na ziemiach zachodnich i północnych”, „Infrastruktura społeczna w systemie społeczno-ekonomicznym państwa”.

W okresie zarządzania Instytutem Śląskim przez prof. Janusza Kroszela odnowiono i zintensyfikowano współpracę z zagranicznymi placówkami badawczymi m.in. z: Instytutem Śląskim w Opawie, Akademią Ewangelicką w Mülheim. Był pomysłodawcą i redaktorem popularnonaukowej serii „Encyklopedia Wiedzy o Śląsku”, jak również redaktorem naczelnym „Studiów Śląskich”, głównego periodyku Instytutu Śląskiego.

W zmarłym środowisko naukowe traci cenionego ekonomistę, badacza polityki ekonomicznej i społecznej.

Cześć jego pamięci!