Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Profesora dr. hab. Marka Szczepańskiego, cenionego socjologa, wieloletniego współpracownika oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w latach 2008-2011.

Profesor Marek Szczepański był obecny w środowisku opolskich socjologów od wielu lat. Początkowo współpracował z Opolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a w późniejszym okresie został wybrany na członka Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, a następnie piastował funkcję jej Przewodniczącego. Przewodniczył pracom Rady w trudnym czasie starając się wspólnie z Dyrekcją pozytywnie przeprowadzić placówkę przez meandry dokonującej się wówczas reformy nauki. Aktywnie kierował również pracami Rady Naukowej nad założeniami misji i strategii PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
Jako znawca problemów Górnego Śląska współtworzył ważne projekty naukowo-badawcze w PIN-Instytucie Śląskim z zakresu socjologii Śląska, miedzy innymi będąc współredaktorem dwóch cennych poznawczo monografii pt. Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach oraz Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, które powstały w kręgu współpracy PIN-Instytutu Śląskiego z Konferencją Rektorów Uniwersytetów Śląskich i z afiliowanym przy nim Międzynarodowym Centrum Studiów Śląskich. Będąc promotorem kadry naukowej przyczynił się również do awansów doktorskich i habilitacyjnych pracowników PIN-Instytutu Śląskiego.
Profesor Marek Szczepański był także aktywnym uczestnikiem tworzenia się socjologii jako kierunku studiów w Uniwersytecie Opolskim, najpierw w ramach Katedry Socjologii, a następnie Instytutu Socjologii, w którym to objął funkcję kierownika powołanego Zakładu Socjologii Rozwoju Lokalnego i Regionalnego trwale zapisując się w pamięci opolskiego środowiska socjologicznego.

Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.