Instytut Śląski ogłasza rozpoczęcie projektu: IV Opolski Turniej Debat Oksfordzkichpoświęcony pamięci Wojciecha Korfantego. 

Celem naszych debat jest włączenie młodych ludzi w społeczne dyskusje, wzbudzenie refleksji nad ważnymi dla naszego społeczeństwa problemami, zmotywowanie do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Ważne jest, aby uczniowie szkół średnich wypracowali własny pogląd na różne sprawy, by potrafili zająć jasne stanowisko i obronić je wyważonymi argumentami. Dzięki debatom uczymy młodych ludzi mądrze i kulturalnie się spierać, debatować z zaangażowaniem, nie zapominając przy tym o kulturze języka.

Harmonogram IV Opolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich organizowanego przez Instytut Śląski we współpracy z Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu i Fundacją „Projekty Edukacyjne” z Poznania:

  1. Rekrutacja drużyn – październik 2023 r.:

– otwarcie formularza zgłoszeniowego pod adresem https://instytutslaski.pl/debata16–22.10.2023, godz. 9:00

  1. Szkolenia z debat i wystąpień publicznych:

– jedno szkolenie na szkołę, do wyboru stacjonarnie lub online – listopad 2023 r.

  1. Ogłoszenie tez oraz przygotowujące do nich zajęcia historyczne:

– terminy: I połowa listopada, online.

  1. Turniej debat:

– 4 zespoły – 21 listopada 2023 r.

– stacjonarnie w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

 

Zasady rekrutacji:

  • zapisy trwają od 16.10.2023 r. od godz. 9.00 do 22.10.2023 r.,
  • szkoła może zgłosić jedną drużynę (4 osoby + 1 rezerwowa), dodatkowo szkoła może zgłosić drużynę rezerwową, która weźmie udział w IV Opolskim Turnieju Debat Oksfordzkich (dalej OTDO) w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby drużyn,
  • w przypadku nie zgłoszenia się założonej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w OTDO drużyny spoza województwa opolskiego,
  • w formularzu zamieszczono Regulamin OTDO oraz informacje o Ochronie Danych Osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na wykorzystanie wizerunku, które uczniowie pełnoletni oraz rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczniów muszą podpisać.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Opolskim Turnieju Debat Oksfordzkich. Dodatkowych informacji udziela Leokadia Drożdż: l.drozdz@instytutslaski.pl, tel. 690890735.

 

loga organizatorów
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logo MKiDN