Z wielkim smutkiem informujemy, że 12 lutego 2020 r. odeszła od nas

mjr Wanda Nowak

Żołnierz Polski Podziemnej w oddziale Kedywu na Podolu, łączniczka i kolporterka prasy podziemnej w okręgu tarnopolskim, prezes honorowa opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 17 lutego o 10.00 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach.