Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 26 lutego 2020 r., o godz. 14.00 w siedzibie Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 301 (III piętro).

Wykład pt. Śląsk – Semper Fidelis wygłosi dr Bartosz Kuświk. Wykład będzie połączony z prezentacją trzeciego wydania książki „Śląsk wierny Ojczyźnie” Zbyszko Bednorza.

Informacje o prelegencie:

Dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego, jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania badawcze dr. Kuświka koncentrują się wokół dziejów harcerstwa okresu stalinowskiego, a także szeroko pojętego nauczania historii. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych, popularnonaukowych, a przede wszystkim materiałów edukacyjnych.