Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 zostały przez Instytut Śląski zainaugurowane wystawą „Plebiscytowe Opole”, której prezentacja odbyła się 12 września w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. W wydarzeniu wzięli udział profesor Michał Lis, który przeprowadził prezentację, a także Zastępca Dyrektora Instytutu Śląskiego dr Krzysztof Kleszcz.

Pomimo długoletniego oderwania Śląska od Polski, mieszkańcy Górnego Śląska zachowali w życiu codziennym kulturę i mowę polską. Propolskie nastroje i nadzieja na połączenie z Ojczyzną. Na wystawie zaprezentowano materiały ilustrujące sytuację Polaków w mieście i jego okolicy oraz dążenia do zmiany granic na korzyść Polski w końcowej fazie pierwszej wojny światowej oraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

 

Wystawa została przygotowana w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej – sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Logo Programu Wieloletniego NiepodległaLogo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego