Wieczorem 8 listopada 2019 r. w Radiu Opole odbył się koncert “Pieśni znad Odry” w wykonaniu trio Grzegorza Płonki, Jacka Dzwonowskiego i Tomasza Drozdka, zorganizowany przez Instytut Śląski i Radio Opole.

 

Wydarzeniu temu towarzyszyła prezentacja śpiewnika śląskich pieśni związanych z rzeką Odrą wydanego przez Instytut Śląski. Wyboru pieśni do tej publikacji, zgromadzonych w pierwszych dziesięcioleciach po wojnie przez nieżyjącego już etnografa-muzykologa Adolfa Dygacza, dokonała jego żona Janina Dygacz. Przedstawiła ona słuchaczom bogaty dorobek folklorysty, który dotychczas pozostawał nieznany szerszemu odbiorcy.

 

 

Wokalno-instrumentalny występ przybliżył słuchaczom brzmienie wybranych wariantów niektórych pieśni opublikowanych w śpiewniku. Nie były to utwory jedynie o Odrze, ale przede wszystkim o ludziach, którzy dawniej wzdłuż tej rzeki żyli i doświadczali zmiennych kolei losu: pracowali, bawili się, witali nowe życie, borykali się z biedą, starością, przemijaniem i tęsknotą.

 

Zaskoczeniem dla wielu obecnych mogła okazać się oryginalna melodia znanej powszechnie pieśni o opolskich dziouchach. Muzycy jednak nie poprzestali tylko na odtworzeniu linii melodycznej tego i pozostałych utworów, ale też wzbogacili je o niepowtarzalne, czasem egzotyczne brzmienia instrumentów etnicznych i pomysłowe, a jednocześnie dyskretne aranżacje. Zaprosili obecnych do wspólnego śpiewania. Zostali za to nagrodzeni brawami i prośbami o ponowne wykonanie.

 

Koncert będzie retransmitowany w Radiu Opole w audycji „Muzyka Źródeł” dnia 15 listopada o godz. 23:00.

Zapraszamy do zapoznania się ze śpiewnikiem „Pieśni znad Odry”: https://instytutslaski.pl/ksiegarnia/piesni-znad-odry/

Koncert i publikacja śpiewnika zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.